Labels

Boeren werken aan oplossingen droogte 25 mei 2020 Boeren werken aan oplossingen droogte Bericht De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft de vierde droogtemonitor gepubliceerd. In een periode met (kans op) droogte en watertekorten bericht het LCW frequent over het waterpeil. Boeren werken aan oplossingen droogte
Gebruik van oppervlaktewater voor de aardappelteel 14 apr 2020 Gebruik van oppervlaktewater voor de aardappelteelt Bericht Het is mooi voorjaarsweer, en akkerbouwers gaan aan de slag om te zaaien en te poten. Aardappeltelers moeten zichzelf dan de vraag stellen: 'Mag ik mijn perceel beregenen met oppervlaktewater, voorafgaand aan de grondbewerking voor aardappelen?'  Gebruik van oppervlaktewater voor de aardappelteelt
Bovengrond kurkdroog: Fijn zaaibed lastig en kiemi 10 apr 2020 Bovengrond kurkdroog: Fijn zaaibed lastig en kieming problematisch Bericht Na een kletsnatte februarimaand wordt er nu, een paar weken later, op veel plekken volop beregend en geëgd. De toplaag, vooral op zwaardere klei, is kurkdroog. “Kluiten maken het lastig om een fijn zaaibed te realiseren en het gewas te laten kiemen.” Bovengrond kurkdroog: Fijn zaaibed lastig en kieming problematisch
Elektrisch beregenen goed voor milieu én portemonn 6 feb 2020 Elektrisch beregenen goed voor milieu én portemonnee Bericht De overstap naar elektrische beregeningsinstallaties door land- en tuinbouwers biedt kansen om kosten te besparen én de uitstoot van CO2 en stikstof terug te brengen. Elektrisch beregenen goed voor milieu én portemonnee

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies