Tijdig bekalken; vergeet het niet

14 sep 2020

Bericht

Tijdig bekalken; vergeet het niet

Bekalken is altijd het eerste wat je als loonwerker moet doen zodra de maïs van het land is. Het najaar is een prima moment om de pH van percelen op orde te brengen voor een goede opbrengst, benutting van nutriënten en bodemstructuur. Bekalken kan nog heel goed in dit najaar voorafgaand aan de zaai van een vanggewas of groenbemester. 

Meer dan 20% van alle percelen hebben een te lage pH. Een goede pH van de bodem zorgt voor voldoende beschikbaarheid van nutriënten en optimale ontwikkeling en activiteit van de wortels. Verder is een juiste pH ook van belang voor de bodemstructuur. In de loop van de tijd daalt de bodem pH door gewasopname en uitspoeling. Daarom is het belangrijk regelmatig een onderhoudsbekalking uit te voeren op basis van een actuele pH uitslag. Laat de pH regelmatig bepalen, eens in de 4 jaar. Is deze onder de streefwaarde gezakt, dan is bekalking nodig.

De streefwaarde voor de pH is afhankelijk van het percentage organische stof, het lutumgehalte van de grond en van het gewas. Dit wordt toegelicht in de Adviesbasis Bemesting van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV).

Opbrengst

Een aantal jaren geleden is nog eens gekeken naar het effect van een te lage pH op de maisopbrengst. Bij een pH lager dan 4,5 was de opbrengst gemiddeld 4% lager en incidenteel zelfs meer dan 30% lager ten opzichte van percelen met een pH van boven de 5. Het effect op de korrelopbrengst was bovendien groter dan op de totale drogestofopbrengst. Op grasland kan een te lage pH zo 5% opbrengst kosten. Minstens zo belangrijk is dat de stikstofopname door het gras en daarmee de hoeveelheid RE wel 20 kg per hectare achter kan blijven, zo blijkt uit proeven. Destijds bleek ook dat het aantal wormen op bekalkte percelen hoger was. Zij gedijen beter bij een hogere pH en dat is ook gunstig voor de bodemstructuur.

Tijdstip bekalken maisland

Bekalken kan nog heel goed in dit najaar voorafgaand aan de zaai van een vanggewas of groenbemester. De grond is nu veelal goed berijdbaar en de kalk kan nog goed worden ingewerkt. In het voorjaar is het beste moment om te bekalken van maïs net voor het inwerken van het vanggewas of groenbemester en bij voorkeur voor half maart. Uit onderzoek is gebleken dat bekalken in voor- of najaar even effectief is.

Tijdstip bekalken grasland

Op blijvend grasland heeft bekalken in het najaar de voorkeur. De kalk heeft dan voldoende tijd om tot werking te komen. Er is dan ook geen risico van extra vervluchtigen van ammoniak bij de stikstofbemesting. Een goed moment om blijvend grasland te bekalken is als de koeien uit de weide zijn. Herinzaai kan ook een geschikt moment zijn om te bekalken. De kalk kan dan worden in gefreesd. Dit geeft een goede menging met de bodem.

Kalkmeststof

Er is een breed palet kalkmeststoffen beschikbaar. Er zijn magnesiumhoudende kalkmeststoffen en kalkmeststoffen die volledig uit calciumcarbonaat bestaan. Als de magnesiumtoestand hoog is, past een kalkmeststof zonder magnesium beter.

Bron: Verantwoorde Veehouderij

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Evers Duodisc: Combi bemester voor graan en gras

Evers Duodisc: Combi bemester voor graan en gras

2 sep 2020 Bericht
Evers Duodisc: Combi bemester voor graan en gras
Experiment van waterschap met Bokashi blijkt een s

Experiment van waterschap met Bokashi blijkt een succes: circulaire toepassing van grasmaaisel

31 aug 2020 Bericht
Experiment van waterschap met Bokashi blijkt een succes: circulaire toepassing van grasmaaisel
Friese slimmigheid: frees-zaai-combinatie voor maï

Friese slimmigheid: frees-zaai-combinatie voor maïs

25 aug 2020 Vakblad de Loonwerker - augustus 2020
Friese slimmigheid: frees-zaai-combinatie voor maïs


Vakpartner nieuws

Welke TRAXX brandstof kiezen?

Welke TRAXX brandstof kiezen?

6 jul 2020 Bericht Traxx
Welke TRAXX brandstof kiezen?
Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gew

Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gewone diesel?

11 jun 2020 Bericht Traxx
Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gewone diesel?
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

3 jun 2020 Video Traxx
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies