Schouten: Eerste datum bemesting maïs wordt verlaat

19 mei 2020

Bericht

Schouten Eerste datum bemesting maïs wordt verlaat

Op Maandag 19 mei zijn er drie consultaties omtrent mestbeleid geopend, namelijk voor wijzigingen van de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Via de online consultaties kunnen organisaties en betrokkenen gedurende vier weken opmerkingen of ideeën delen over deze wijzigingen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit schrijft minister Schouten (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Gelet op onze derogatiebeschikking en om onze doelen ter verbetering van de waterkwaliteit in Nederland te halen, is er een versterkte handhavingsstrategie mest. Een van de onderdelen daarvan is de real time verantwoording van dierlijke mesttransporten (rVDM). Daarmee vereenvoudigen de transportregels voor mest en vervangt een nieuw digitaal systeem het papieren vervoersbewijs. Ook is het een nadrukkelijke wens vanuit de Europese Commissie in het verlengde van derogatieverlening. De implementatie van het nieuwe systeem gebeurt in nauwe samenwerking met sector. Het ministerie van LNV streeft ernaar om de rVDM per 1 januari 2021 van start te laten gaan. Daarom start vandaag een internetconsultatie, zie: www.internetconsultatie.nl/rvdm. Ook is er een aparte website voor meer informatie opgericht: www.verantwoordmesttransport.nl.

Fosfaatrechtenstelsel

Sinds de ingang van het fosfaatrechtenstelsel is er discussie over het begrip ‘melkvee’. Het CBb stelde in 2019 dat de ‘beleidsregel fosfaatrechten jongvee’ een beperking inhoudt van het begrip melkvee in de Meststoffenwet. Daarom leggen we de definitie uit de beleidsregel nu vast in de Meststoffenwet. Alleen voor jongvee dat nooit zal afkalven – en alleen wordt gehouden voor de productie van vlees – zijn geen fosfaatrechten nodig. Ook wordt de vrijstelling waardoor zoogkoeienhouders – onder strikte voorwaarden – geen fosfaatrechten nodig hebben voor hun jongvee in de Meststoffenwet vastgelegd.

Afromingsvrije lease van fosfaatrechten mogelijk

Tot slot geeft minister Schouten gehoor aan de motie van Kamerleden Geurts en Lodders om afromingsvrije lease van fosfaatrechten mogelijk te maken. De voorgestelde wijziging geeft boeren de ruimte om jaarlijks afromingsvrij 100 kg fosfaatrechten (ruim twee koeien) voor een korte termijn (heen- en teruglease binnen een kalenderjaar) te leasen. De internetconsultatie voor de wijziging van de Meststoffenwet vindt u via: https://www.internetconsultatie.nl/wvsbegripmelkveefosfaatrechtenstelsel.  

Nitraatrichtlijn

Door de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn vermindert de uitspoeling van stikstof en fosfaat uit de landbouw en verbetert de waterkwaliteit. Per 1 januari 2021 gelden nieuwe maatregelen. Eerder zette het ministerie van LNV in op rijenbemesting als uitgangspunt voor de teelt van maïs (als hoofdteelt) op zand- en lössgronden. Maar nieuwe inzichten spreken de effectiviteit van deze maatregel tegen. Om de nitraatuitspoeling op zand- en lössgronden alsnog te verminderen – en boeren geen onnodige investeringskosten te laten maken – zal minister Schouten de eerste datum om mest uit te rijden voor de productie van maïs verplaatsen van 15 februari naar 1 april. Daarnaast moeten landbouwers met ruggenteelten op klei- of lössgrond maatregelen nemen om (oppervlakkige) afspoeling voorkomen door waarneembare hindernissen, bijvoorbeeld door het plaatsen van drempels. De internetconsultatie voor de wijziging van het Besluit gebruik meststoffen vindt u via: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingbgm_en_ubm.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Samenstelling Groene Weide Meststof

Samenstelling Groene Weide Meststof verder geoptimaliseerd

6 mei 2020 Bericht
Samenstelling Groene Weide Meststof verder geoptimaliseerd
LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweide

LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweiden en bemesten intrekt

13 mrt 2020 Bericht
LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweiden en bemesten intrekt
NVWA controleert extra op regels uitrijden van mes

NVWA controleert extra op regels uitrijden van mest

17 feb 2020 Bericht
NVWA controleert extra op regels uitrijden van mest


Vakpartner nieuws

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

3 jun 2020 Video Traxx
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?
HVO100 of HVO20 diesel: wat zijn de verschillen?

HVO100 of HVO20 diesel: wat zijn de verschillen?

19 mei 2020 Bericht Traxx
HVO100 of HVO20 diesel: wat zijn de verschillen?
Wat is HVO diesel?

Wat is HVO diesel?

6 mei 2020 Bericht Traxx
Wat is HVO diesel?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies