Rol verdringingsreeks bij groot neerslagtekort

16 jun 2020

Bericht

Rol verdringingsreeks bij groot neerslagtekort

De (extreme) regenval van afgelopen dagen brengt enige verlichting op de droge akkers en weilanden. Voor het derde jaar op rij dreigt er een zomer met grote neerslagtekort. De ‘verdringingsreeks’ speelt een belangrijke rol in de verdeling van water.

Neerslagtekort

Tijdens en na de eerste droge zomer in 2018 is de ‘Beleidstafel Droogte’ ingesteld. Hierin hebben partijen als ministeries, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven gekeken naar oplossingen om te komen tot een robuustere waterhuishouding. 

Verdeling oppervlaktewater

Aan deze Beleidstafel Droogte is eveneens de verdringingsreeks besproken. De verdringingsreeks is een bij de Waterwet vastgestelde voorkeursvolgorde voor het aanleveren van oppervlaktewater in tijden van schaarste. Het gaat hierbij alleen om oppervlaktewater dat in een gebied aanwezig is of naar een gebied toestroomt. Voor gebieden die niet met oppervlaktewater te beïnvloeden zijn, geldt de verdringingsreeks niet.

Kapitaalintensieve gewassen

De verdringingsreeks is naar aanleiding van de Beleidstafel Droogte opnieuw beoordeeld. LTO Nederland heeft ervaringen en adviezen gedeeld tijdens een uitwerkingssessie over de verdringingsreeks, georganiseerd door Rijkswaterstaat. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de verdringingsreeks; wel is het een en ander verduidelijkt. Dat betekent dat de land- en tuinbouw hoofdzakelijk onder categorie 4 valt (zie kader) en dat alleen voor hoog kapitaalintensieve gewassen, die een kleinschalige en een kortstondige acute watervraag hebben, onder categorie 3 vallen.

Binnen de categorieën 3 en 4 bestaat regionaal de mogelijkheid een nadere prioriteitsvolgorde vast te stellen. Nadrukkelijk is door de Beleidstafel geconcludeerd dat er geen verdringingsreeks voor grondwater nodig is omdat hiervoor al bevoegdheden zijn neergelegd bij provincie en waterschap.

Verdringingsreeks

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4
 • Waarborgen veiligheid tegen overstroming
 • Voorkomen van onomkeerbare schade
 • Nutsvoorzieningen
 • Kleinschalig hoogwaardig gebruik
 • Overige behoeften
 1. De stabiliteit van waterkeringen
 2. Het voorkomen van klink en zettingen
 3. Natuur (voorkomen van onomkeerbare schade, anders categorie 4)
 1. Drinkwatervoorzieningen (voor waarborgen leveringszekerheid, anders categorie 4)
 2.  Energievoorziening (alleen bij gevaar voor leveringszekerheid, anders categorie 4)
 • Tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen
 • Verwerken van industrieel proceswater
 • Scheepvaart
 • Landbouw
 • Natuur (geen onomkeerbare schade)
 • Industrie 
 • Waterrecreatie
 • Binnenvisserij
 • Drinkwatervoorziening (anders dan categorie 2)
 • Energievoorziening (anders dan categorie 2)
 • Overige belangen

Bron: Handleiding verdringingsreeks

Natuurgebieden

Provincies hebben in samenwerking met de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) voor de verdringingsreeks in kaart gebracht in welke natuurgebieden bij waterschaarste onherstelbare schade optreedt. Op deze natuurkaart staan de natuurgebieden die bij droogte tot onherstelbare schade leiden en die door toepassing van de verdringingsreeks geholpen moeten worden (mits er wel sprake is van aanvoer van voldoende beschikbaar oppervlaktewater). Daarnaast kunnen provincies in samenspraak met het waterschap ook nog aanvullende maatregelen hanteren als het gaat om de onttrekking van oppervlakte- en grondwater, in situaties waar geen sprake is van wateraanvoer. 

Eindrapport ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte’

Tijdens de droogte van 2018 bleek dat de verdringingsreeks niet duidelijk was. Er is daarom een aanvullende handleiding bij de verdringingsreeks gemaakt. Lees hier de handleiding verdringingsreeks

In december 2019 is de Beleidstafel droogte na aanbieding van het eindrapport ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte’ ontbonden.
Het overzicht van de verdringingsreeks kunt u hier downloaden.

Bron: LTO Noord

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Druppelirrigatie blijkt effectief duurzaam droogte

Druppelirrigatie blijkt effectief en duurzaam in strijd tegen droogte

12 jun 2020 Bericht
Druppelirrigatie blijkt effectief en duurzaam in strijd tegen droogte
maatregelen inzetten tegen droogte

Boeren en overheid leren samen maatregelen inzetten tegen droogte

5 jun 2020 Bericht
Boeren en overheid leren samen maatregelen inzetten tegen droogte
Boeren werken aan oplossingen droogte

Boeren werken aan oplossingen droogte

25 mei 2020 Bericht
Boeren werken aan oplossingen droogte


Vakpartner nieuws

Welke TRAXX brandstof kiezen?

Welke TRAXX brandstof kiezen?

6 jul 2020 Bericht Traxx
Welke TRAXX brandstof kiezen?
Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gew

Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gewone diesel?

11 jun 2020 Bericht Traxx
Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gewone diesel?
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

3 jun 2020 Video Traxx
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies