LTO Nederland: minder bodembeleid, snel meer praktisch bodembeheer

30 jun 2020

Bericht

LTO Nederland: minder bodembeleid, snel meer prakt

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft vandaag het advies ‘De bodem bereikt?!’ aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het RLi pleit voor steviger bodembeleid omdat de vitaliteit van rurale bodems in Nederland volgens hen onder druk staat.

Goed bodembeheer

LTO Nederland onderschrijft het belang van goed bodembeheer en is dan ook blij met de belangstelling voor de bodem. Niet voor niets heeft LTO onlangs twee voorstellen gepresenteerd waarin goed bodembeheer een belangrijke rol speelt. LTO waarschuwt echter voor nog meer wet- en regelgeving die de ruimte voor verdergaande verbetering inperkt en averechts zal uitwerken voor de leefomgeving.

Meer aandacht bodemkwaliteit

LTO Nederland onderschrijft de constatering van Rli dat bodemkwaliteit meer aandacht verdient. 70% van de Nederlandse bodem wordt beheerd door boeren en tuinders. Zij nemen die taak zeer serieus. Duurzaam bodembeheer en bodemvruchtbaarheid zijn de basis voor het bedrijfsrendement en gewasopbrengst voor iedere boer en tuinder. “De aandacht, investeringen en vakmanschap die de afgelopen jaren door een steeds bredere groep landbouwers voor verbetering van de bodem wordt aangewend, is in de rapportage onvoldoende belicht, terwijl daar de gewenste verandering vandaan moet komen”, aldus Claude van Dongen, Portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO Nederland.

Robuust landbouwsysteem

Boeren en tuinders zijn elke dag bezig met de bodemvruchtbaarheid en het aanvullen wat er door gewassen wordt onttrokken. Ook het weloverwogen toepassen van gewasbeschermingsmiddelen voor gezonde gewassen én een vitale bodem, hoort bij goed bodembeheer. De bodem vervult een belangrijke rol in het sluiten van kringlopen, het tegengaan van klimaatverandering, het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit. Door optimaal gebruik te maken van de kansen die de bodem ons biedt, maken we het landbouwsysteem als geheel robuuster. Het zal weerbaarder zijn tegen weersinvloeden, plagen en ziekten en minder afhankelijk van externe input zoals kunstmest en gewasbescherming.

LTO stelt dat agrariërs met goed bodembeheer een oplossing bieden voor veel maatschappelijke issues. Dit doen onze leden op het eigen bedrijf, in diverse programma’s, binnen de Publiek Private Samenwerking Beter Bodembeheer, in regionale projecten zoals Bodem UP en Bodem APK, en in samenwerking met andere stakeholders. LTO Nederland had graag gezien dat de verworven inzichten en expertise van een brede groep deskundigen door het RLi waren betrokken bij het onderzoek.

LTO-voorstellen voor goed bodembeheer

LTO heeft in juni 2019 de visie ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ gepresenteerd. In dit voorstel houdt LTO Nederland een stevig pleidooi om het vakmanschap en ondernemerschap van de Nederlandse boer en tuinder meer ruimte te geven. Het bodembeheer staat hierin centraal. Afgelopen maand nog heeft LTO Nederland de ‘Pachtvisie 2020’ met aanbevelingen voor herziening van het pachtstelsel aangeboden aan het ministerie van LNV. Ook in deze visie speelt het belang van goed bodembeheer een rol. En in het verkiezingsmanifest ‘Een nieuwe kans voor goed beleid voor onze boeren en tuinders’ houdt LTO een stevig pleidooi voor meer ruimte voor bodembeheer en het stellen van doelvoorschriften boven middelvoorschriften.

LTO Nederland ziet de aanbeveling van Rli aan het kabinet om met wet- en regelgeving te sturen op vitalere bodems niet als dé oplossing. Onze ervaring leert dat meer middelvoorschriften, vastgelegd in wet- en regelgeving, in het algemeen vaak averechts uitwerken voor integrale doelen die gesteld worden aan onze leefomgeving. LTO Nederland pleit voor het stellen van doelen, in plaats van het voorschrijven van middelen. Geef ons een doel en we gaan ervoor. Niemand beter dan de boer of tuinder zélf kan bepalen hoe hij of zij de gestelde doelen het beste kan bereiken. Geef ons dus de ruimte voor succesvol bodembeheer.

Bron: LTO Nederland

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Gebundelde kennis leidt tot oprichting bodemadvies

Gebundelde kennis leidt tot oprichting bodemadviesbedrijf SoilMasters

25 jun 2020 Bericht
Gebundelde kennis leidt tot oprichting bodemadviesbedrijf SoilMasters
Beter bodembeheer door digitalisering mestketen

Beter bodembeheer door digitalisering mestketen

2 apr 2020 Bericht
Beter bodembeheer door digitalisering mestketen
Okkema's Loonbedrijf: "Cargos 8500 past bij onze f

Okkema's Loonbedrijf: "Cargos 8500 past bij onze filosofie op bodem”

29 jan 2020 Bericht
Okkema's Loonbedrijf: "Cargos 8500 past bij onze filosofie op bodem”


Vakpartner nieuws

Welke TRAXX brandstof kiezen?

Welke TRAXX brandstof kiezen?

6 jul 2020 Bericht Traxx
Welke TRAXX brandstof kiezen?
Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gew

Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gewone diesel?

11 jun 2020 Bericht Traxx
Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gewone diesel?
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

3 jun 2020 Video Traxx
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies