Het landbouwcollectief boekt geringe vooruitgang

11 feb 2020

Bericht

Het landbouwcollectief boekt geringe vooruitgang

Het Landbouw Collectief heeft? opnieuw overleg gevoerd met Minister Schouten en Premier Rutte. Er zaten verschillende partijen aan tafel, inclusief een afvaardiging van het IPO aan tafel. Het gesprek was een vervolg op het ontbijt in het Catshuis op 16 december. De afspraken die toen zijn gemaakt, vormden de basis voor dit vervolggesprek.

Een aantal punten zijn nogmaals uitgebreid besproken. Het Landbouw Collectief heeft geringe vooruitgang geboekt. Over enkele harde punten is nog geen overeenstemming bereikt. Er zijn werkafspraken gemaakt om een stap verder te kunnen komen.

Bij de minister is erop aangedrongen verantwoordelijkheid te nemen om een oplossing te vinden voor de vergunningenproblematiek (inclusief beweiden en bemesten). Boeren die een melding hebben gedaan of waarvan de vergunning vernietigd is, zitten in grote onzekerheid. De minister heeft toegezegd dat zij, samen met de Provincies, de verantwoordelijkheid neemt voor de afhandeling en daarbij de boeren niet in de kou zal laten staan.

In het plan van het Landbouw Collectief is aangegeven dat de landbouwsector maatregelen kan nemen, op het gebied van mestaanwending, voer en weidegang. In ruil daarvoor wil het Landbouw Collectief de toezegging dat de spoedwet niet wordt ingezet als een dwingend instrument. De minister werkt aan een oplossing die wederzijds vertrouwen moet geven.

De sector wil de wijze van extern salderen verder uitwerken. Het ministerie heeft toegezegd daarmee samen met de sector aan de slag te gaan.

Voor de varkenshouderij zijn nog geen definitieve afspraken over de vrijkomende ammoniak gemaakt. Verder is onduidelijk hoe extra toegekende middelen worden ingezet.

Nog steeds zitten nertsenhouders in onzekerheid over hun toekomst. In 2023 moeten zij hun bedrijf beëindigen maar velen verkeren in financiële nood. Helaas konden Premier Rutte en Minister Schouten geen afdoende duidelijkheid geven over hun situatie. Een teleurstellende constatering waar nog nader overleg over moet plaatsvinden. Samen met de Provincies wordt bekeken op welke manier tegemoet gekomen kan worden aan de schade en vermogensverlies.

Het gesprek wordt gezien als een tussenstap. Er zijn nog veel zaken die nader uitgediept moeten worden en waarover nog geen overeenstemming is.

Op 20 februari komt het Mesdag Zuivelfonds met doorgerekende gegevens van het RIVM. De uitkomsten worden meegenomen in het vervolggesprek met Minister Schouten en Premier Rutte. Dit is gepland rond half maart.

Het Landbouw Collectief ziet de kamerbrief die vandaag wordt verwacht met belangstelling tegemoet. In de kamerbrief lijkt fors ingezet te worden op opkoopmaatregelen. Volgens het Landbouw Collectief is dit een draconische maatregel die weinig effect zal hebben op de verbetering van de depositie in de natuurgebieden.

Het Landbouw Collectief is voornemens in overleg te treden met IPO.

Bron: Landbouw Collectief

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Vredo Dodewaard zet puntjes op de i voor start bem

Vredo Dodewaard zet puntjes op de i voor start bemestingsseizoen

11 feb 2020 Bericht
Vredo Dodewaard zet puntjes op de i voor start bemestingsseizoen
Verborgen pareltje op Agribex: De Trilo T1 compact

Verborgen pareltje op Agribex: De Trilo T1 compacte zuigunit

10 feb 2020 Bericht
Verborgen pareltje op Agribex: De Trilo T1 compacte zuigunit
Tot ziens Condor IV, hallo Condor V!

Tot ziens Condor IV, hallo Condor V!

10 feb 2020 Bericht
Tot ziens Condor IV, hallo Condor V!


Vakpartner nieuws

Welke TRAXX brandstof kiezen?

Welke TRAXX brandstof kiezen?

6 jul 2020 Bericht Traxx
Welke TRAXX brandstof kiezen?
Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gew

Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gewone diesel?

11 jun 2020 Bericht Traxx
Wat zijn de verschillen tussen TRAXX Diesel en gewone diesel?
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

3 jun 2020 Video Traxx
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies