Gezamenlijk aanpak meest effectief voor bestrijding muizenuitbraak

22 mei 2020

Bericht

Gezamenlijk aanpak muizenuitbraken

Vroegtijdig inzicht in de mogelijke ontwikkeling van muizenuitbraken in combinatie met hogere waterpeilen en bevloeiing. Dat lijkt de meest effectieve aanpak om schade als gevolg van muizenuitbraken te  beheersen. Dat blijkt uit het rapport “muizenuitbraken in 2019-2020 in beeld” dat 14 mei is gepresenteerd. Het rapport is opgesteld in opdracht van LTO Noord, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân door ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga.

Muizenuitbraak Fryslân

In het voorjaar van 2019 werden landbouwgebieden in grote delen van Fryslân getroffen door een flinke muizenuitbraak die pas begin 2020 tot een eind kwam. Ook in 2018 was er overlast van muizen. De uitbraken leidden tot schade aan landbouwpercelen en verminderde grasopbrengsten waardoor boeren ruwvoer moesten inkopen, land moesten doorzaaien of opnieuw inzaaien.

Bevloeien en hoge waterpeilen

De onderzoekers zochten naar mogelijkheden om de effecten van muizenuitbraken te dempen. Hier blijkt bevloeien in combinatie met hoge waterpeilen het meest effectief. Timing en samenwerking met buren en het Wetterskip is hierbij van groot belang. Afgesproken is dat LTO Noord een draaiboek opstelt om de opgedane kennis in de praktijk te brengen in aanloop naar een eventuele volgende uitbraak.

Muizenmonitor

Inzicht in de ontwikkeling van muizenpopulatie helpt om tijdig op de juiste locaties maatregelen te nemen. Gelijktijdig met het rapport is daarom het digitale informatieplatform de ‘muizenmonitor’ gelanceerd. Door een combinatie van satellietbeelden en toetsingen door boeren met een app is de ontwikkeling van de muizenpopulatie beter te volgen. De boer krijgt hierdoor sneller inzicht en kan eerder ingrijpen.

Gecoördineerde aanpak

De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor individuele boeren en ondersteunt de gedachte dat een meer gecoördineerde aanpak van een volgende plaag meerwaarde heeft. Ook nader onderzoek naar aanpassingen in de waterhuishouding en verbeterde aanvoer van water wordt aanbevolen. 

Toekomstige muizenuitbraken

Ondertussen zijn muizenuitbraken een terugkerend fenomeen. Boeren moeten er serieus rekening mee houden dat een volgende uitbraak zich over een jaar of drie á vier aankondigt. Met de adviezen uit het  rapport is het wellicht mogelijk het signaleren van het begin van de uitbraak beter te organiseren en aansluitend ook de bestrijding effectiever te laten zijn.

Bron: LTO Noord

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

BiG X viert 20e verjaardag

BiG X viert 20e verjaardag

22 mei 2020 Bericht
BiG X viert 20e verjaardag
Op vakantie bij de Nederlandse boer

Op vakantie bij de Nederlandse boer

20 mei 2020 Bericht
Op vakantie bij de Nederlandse boer
Agroscoopbokaal beloning

Agroscoopbokaal beloning voor uitmuntende prestaties

20 mei 2020 Bericht
Agroscoopbokaal beloning voor uitmuntende prestaties


Vakpartner nieuws

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

3 jun 2020 Video Traxx
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?
HVO100 of HVO20 diesel: wat zijn de verschillen?

HVO100 of HVO20 diesel: wat zijn de verschillen?

19 mei 2020 Bericht Traxx
HVO100 of HVO20 diesel: wat zijn de verschillen?
Wat is HVO diesel?

Wat is HVO diesel?

6 mei 2020 Bericht Traxx
Wat is HVO diesel?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies