Eénderde telers buitenteelt houdt zich niet aan regels bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen

20 mei 2020

Bericht

telers buitenteelt niet gewasbeschermingsmiddelen

Telers van gewassen die in de openlucht worden geteeld, zoals akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, fruitgewassen of sierteeltgewassen houden zich onvoldoende aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in verschillende buitenteelten.

Controle NVWA gewasbescherming

De NVWA voerde in 2019 121 controles uit in de buitenteelten om te controleren of telers zich bij het bespuiten van de gewassen aan de regels houden. Dit was slechts bij 67% van de telers het geval. In 2016 was dit nog 80%. De NVWA controleert of telers zich houden aan de wetgeving en gebruiksvoorschriften omdat het naleven van de regels belangrijk is voor de bescherming van mens, dier en milieu.

Strengere regels gewasbeschermingsmiddelen

De regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Zo moeten telers specifieke technieken toepassen om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen buiten het perceel terecht komen, bijvoorbeeld in het oppervlaktewater. Inspecteurs van de NVWA zien dat niet alle telers beschikken over de voorgeschreven technieken om deze driftreducerende maatregelen uit te voeren. Hierdoor ontstaan risico’s voor het milieu.

Driftreducerende maatregelen

De NVWA heeft in 2019 121 inspecties uitgevoerd bij bespuitingen in buitenteelten. Het ging hier om neerwaarts spuiten in akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen en vaste planten en op- en zijwaarts spuiten in fruit- en boomkwekerijgewassen. Bij 31% van de neerwaartse bespuitingen en bij 42% van de op- en zijwaartse bespuitingen werd een boeterapport of schriftelijke waarschuwing aangezegd voor één of meerdere overtredingen. Bij het merendeel van de overtredingen werd niet voldaan aan de vereiste driftreducerende maatregelen. Denk aan het gebruik van een kantdop langs oppervlaktewater of de minimaal vereiste driftreductie volgens het activiteitenbesluit milieubeheer of de wettelijke gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen.

Vervolgaanpak

De lage naleving is voor de NVWA aanleiding om de oorzaken hiervan nader te onderzoeken, zodat de juiste instrumenten ingezet kunnen worden om de naleving te verhogen. Ondertussen gaan de inspecties in het veld door.

Bron: NVWA

Gerelateerde artikelen

NVWA regels gewasbeschermingsmiddelen

NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

14 mei 2020 Bericht
NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden
Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan CL

Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan CLM-milieumeetlat

21 apr 2020 Bericht
Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan CLM-milieumeetlat
Geen normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddele

Geen normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen in Alm en Biesbosch

2 apr 2020 Bericht
Geen normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen in Alm en Biesbosch


Vakpartner nieuws

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

3 jun 2020 Video Traxx
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?
HVO100 of HVO20 diesel: wat zijn de verschillen?

HVO100 of HVO20 diesel: wat zijn de verschillen?

19 mei 2020 Bericht Traxx
HVO100 of HVO20 diesel: wat zijn de verschillen?
Wat is HVO diesel?

Wat is HVO diesel?

6 mei 2020 Bericht Traxx
Wat is HVO diesel?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies