Controleurs onderzoeken de duurzaamheid van het watergebruik in de EU-landbouw

13 jul 2020

Bericht

Controleurs onderzoeken de duurzaamheid van het wa

Landbouwers zijn grootgebruikers van zoet water. Derhalve beoordeelt de Europese Rekenkamer de impact van het landbouwbeleid van de EU op duurzaam watergebruik. De EU zal gebruik kunnen maken van de onlangs gestarte controle bij de verdere hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Druk van economie en klimaatverandering

Zoet water is een van onze meest waardevolle hulpbronnen. Door de dubbele druk van economische activiteit en klimaatverandering wordt water in heel Europa echter steeds schaarser. Met name de landbouw heeft een grote impact. Ten minste een kwart van al het in de EU onttrokken zoet water wordt op landbouwgrond gebruikt. Landbouwactiviteiten zijn niet alleen van invloed op de omvang en beschikbaarheid van de zoetwatervoorraden, maar ook op de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld wegens verontreiniging met meststoffen en pesticiden.

Gevolgen van waterschaarste

“Landbouwers zijn grootgebruikers van zoet water; zij behoren ook tot de eersten die de gevolgen van waterschaarste ondervinden”, aldus Joëlle Elvinger, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Onze controle heeft met name betrekking op de vraag of het optreden van de EU en haar lidstaten in de landbouw geschikt en doeltreffend is voor de toepassing en handhaving van de beginselen van duurzaam beheer van deze essentiële hulpbron.”

Bron: Europese Rekenkamer

Deel dit artikel

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies