LTO content met droogtemaatregelen maar benadrukt 'Boeren zijn er hiermee nog niet'

8 aug 2018

Bericht

LTO content met droogtemaatregelen maar benadrukt

Minister van Landbouw Carola Schouten komt boeren en tuinders die kampen met de gevolgen van de droogte tegemoet. Zij neemt het gros van de crisismaatregelen die LTO Nederland voorstelde over. LTO Nederland is content, maar benadrukt dat boeren en tuinders er nog niet zijn.

De gevolgen van de aanhoudende droogte en hitte voor boeren, door schade aan gewassen, vee en bodem worden steeds duidelijker. Wat de droogtecrisis voor financiële gevolgen heeft, wordt de komende periode helder. Boeren zullen naar verwachting als gevolg van lagere opbrengsten en hogere kosten problemen krijgen met liquiditeit. Om boeren en tuinders ook financieel te ondersteunen heeft LTO Nederland nog overleg met het ministerie van financiën, banken en verpachters.

Het ministerie van Landbouw (LNV) heeft positief gereageerd op het pakket crisismaatregelen dat LTO Nederland voorstelde. Deze maatregelen moeten boeren ondersteunen bij de gevolgen van de droogte en zijn erop gericht om gewassen, vee en bodem zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen.

De crisismaatregelen die LNV heeft overgenomen zijn:

  • Boeren mogen 2 weken langer (tot 15 september) mest uitrijden op bouwland. Of ook langer mest mag worden uitgereden op grasland, hangt nog af van het advies van het Commissie van deskundigen meststoffenwet (CDM). Hierover komt meer duidelijkheid in de tweede helft van augustus. LTO Nederland vindt dit veel te laat.
  • Alle melkveehouders mogen ook na september gras opnieuw inzaaien (Vereenvoudiging van het scheurverbod). LNV is akkoord met de vereenvoudiging van deze regel. De Europese Commissie moet nog akkoord geven.
  • Het inzaaien van een vanggewas na de maisteelt hoeft niet binnen 3 dragen na de oogst plaats te vinden. Boeren mogen dit ook doen als groeizamer weer zich aandient.
  • Vanggewassen mogen geoogst en gebruikt worden als veevoer. LNV is akkoord, Brussel moet dit akkoord echter nog formeel bekrachtigen.
  • Er komt een uitgebreide evaluatie van de wateraanvoer en beregeningsmogelijkheden.
  • Het eigen risico van de Brede Weersverzekering wordt verkleind: van 30% naar 20%. Ook komt er een evaluatie van de brede weersverzekering.
  • De uitbetaling van de Europese subsidies (GLB-betalingsrechten) aan boeren gebeurt vroeg in december. Het totale bedrag wordt in een keer begin december aan zoveel mogelijk boeren uitgekeerd. Boeren die liquiditeitsproblemen hebben en tijdelijk krediet nodig hebben van de bank, kunnen van RVO een zogenaamde zekerstelling krijgen. Deze zekerstelling helpt boeren een overbruggingskrediet te krijgen van banken.
  • Bij controle op agrarisch natuur- en landschapsbeheer houdt de NVWA er rekening mee dat door droogte sommige planten niet aanwezig zijn.  

LTO Nederland blijft in overleg met LNV om de voortgang te bespreken en is eveneens in gesprek met ketenpartijen over de afwikkeling van contracten met leveringsverplichtingen. Door de droogte kunnen leveringsproblemen ontstaan.

Verzekeren

Boeren en tuinders kunnen zich verzekeren tegen weersextremen, de Brede Weersverzekering. Deelname hieraan is te beperkt omdat de voorwaarden en kosten voor te veel boeren en tuinders niet aantrekkelijk zijn om deel te nemen. Binnenkort vinden gesprekken plaats over mogelijke verbeteringen. LTO Nederland wil dat de assurantiebelasting op de Brede Weersverzekering tijdelijk wordt afgeschaft en spreekt hierover met het ministerie van financiën.

Beregenen

Over de beregening zijn de regionale LTO-bestuurders nog volop in gesprek met de waterschappen om te voorkomen dat onnodig extra beperkingen worden opgelegd. LTO Nederland heeft gevraagd of de minister een bezoek wil brengen aan de boeren om hen een hart onder de riem te steken. Dit werkbezoek is inmiddels in voorbereiding.

Gevolgen droogtecrisis voor langertermijn

De gevolgen van de droogtecrisis voor middellange termijn worden inmiddels duidelijker. Groenten, fruit en aardappelen zullen schaarser zijn dan consumenten gewend zijn, een afwijkende kwaliteit hebben en duurder. LTO Nederland is in gesprek met retailers om afzet te generen van te kleine, verkleurde of vervormde groenten en fruit.

Bron: LTO

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

De hitte troont nog even maar de droogte blijft

De hitte troont nog even maar de droogte blijft

6 aug 2018 Bericht
De hitte troont nog even maar de droogte blijft
Droogterecord uit recordjaar 1976 definitief verbr

Droogterecord uit recordjaar 1976 definitief verbroken

27 jul 2018 Bericht
Droogterecord uit recordjaar 1976 definitief verbroken
NMV: verzoek om uitrijseizoen voor mest te verruim

NMV: verzoek om uitrijseizoen voor mest te verruimen ivm droogte

25 jul 2018 Bericht
NMV: verzoek om uitrijseizoen voor mest te verruimen ivm droogte


Vakpartner nieuws

Aan welke eisen moeten dieseltanks voldoen?

Aan welke eisen moeten dieseltanks voldoen?

13 mei 2019 Bericht Traxx
Aan welke eisen moeten dieseltanks voldoen?
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

8 mei 2019 Bericht Traxx
Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?
Hoe berekent u de CO2 uitstoot van uw machinepark?

Hoe berekent u de CO2 uitstoot van uw machinepark?

1 mei 2019 Bericht Traxx
Hoe berekent u de CO2 uitstoot van uw machinepark?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies