Labels

Aanvraag periode derogatievergunning 2020 gestart 3 aug 2020 Aanvraag periode derogatievergunning 2020 gestart Bericht Vanaf vandaag 3 augustus tot en met 4 september 2020 kan een derogatievergunning voor 2020 worden aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Met deze vergunning mogen agrariërs in 2020 meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken op hun landbouwgrond. Aanvraag periode derogatievergunning 2020 gestart
Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermings 3 aug 2020 Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt Bericht De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt
Consument wil best prijs betalen voor verduurzamin 30 jul 2020 Consument wil best prijs betalen voor verduurzaming Bericht Uit een consumentenonderzoek van LTO blijkt dat consumenten ook best willen bijdragen. 62% van de respondenten wil de kiloknallers zo snel mogelijk uit de schappen hebben. Maar slechts 24% bestudeert het etiket echt op duurzaamheid. De wil is er, maar dit merkt de boer nog niet in de portemonnee. Consument wil best prijs betalen voor verduurzaming
Minder EU-geld voor landbouwbeleid én groene ambit 28 jul 2020 Minder EU-geld voor landbouwbeleid én groene ambities Bericht De Europese regeringsleiders sloten op 21 juli een deal over het budget van de Europese Unie voor 2021-2027. LTO Nederland vindt het niet uitlegbaar dat de Europese Commissie meer vraagt van de landbouw, maar er structureel minder tegenover stelt.  Minder EU-geld voor landbouwbeleid én groene ambities
Schouten: Green Deal moet boeren aan duurzaam inko 27 jul 2020 Schouten: Green Deal moet boeren aan duurzaam inkomen helpen Bericht De Tweede Kamerfracties dienden schriftelijke inbreng in over de Van-Boer-tot-Bord-strategie. Minister Schouten heeft inmiddels gereageerd op de vragen en is over de strategie in gesprek gegaan met de andere Europese landbouwministers in Brussel. Schouten: Green Deal moet boeren aan duurzaam inkomen helpen
Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede we 23 jul 2020 Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken Bericht Op 29 juni jl. heeft het Landelijk Bestuurlijk Overleg een 7-tal besluiten genomen over de voortgang van de uitvoering. Op vrijdag 17 juli heeft minister Schouten de voortgang gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Het LBO benadrukt in haar persbericht dat men de inzet van de deelnemende agrariërs waardeert. Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken
Europese Commissie: 10% minder voor het Gemeenscha 22 jul 2020 Europese Commissie: 10% minder voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Bericht Afgelopen nacht hebben de regeringsleiders van de EU-lidstaten overeenstemming bereikt over de nieuwe Europese meerjarige begroting inclusief corona-herstelfonds. LTO Nederland vindt het niet uitlegbaar dat de Europese Commissie meer vraagt van de landbouw, maar er structureel minder tegenover stelt. Europese Commissie: 10% minder voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederl 9 jul 2020 Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland Bericht Als vakblad krijgen wij zo nu en dan een column toegestuurd van onze lezers. Ook vandaag was dit het geval en ontvingen wij een column: ''Het einde van de boeren in Nederland''. Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland
Verbetering positie arbeidsmigranten begint met me 7 jul 2020 Verbetering positie arbeidsmigranten begint met meer en goede huisvesting Bericht Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, maar hebben ook een kwetsbare positie die moet worden verbeterd. Essentieel daarvoor is dat er meer kwalitatief goede huisvesting gerealiseerd wordt op de kortst mogelijke termijn. Verbetering positie arbeidsmigranten begint met meer en goede huisvesting
LTO waarschuwt voor schrappen geborgde zetels 6 jul 2020 LTO waarschuwt voor schrappen geborgde zetels Bericht

Op 22 mei startten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een internetconsultatie voor wijziging van de Wet democratisering waterschappen. In het initiatiefwetsvoorstel van Groen Links wordt voorgesteld de geborgde zetels bij de waterschappen te schrappen.

LTO waarschuwt voor schrappen geborgde zetels
Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte vo 2 jul 2020 Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost Bericht Bij een groenstation wordt op het erf van agrarische bedrijven uit groenafval uit de directe omgeving compost gemaakt, dat de boeren op hun land kunnen gebruiken om de bodemkwaliteit te verbeteren. Waarom zijn eerdere pilots met de groenstations zijn dan vastgelopen? Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost
3 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten door 29 jun 2020 3 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten door Ctgb Bericht Het Ctgb heeft in de vergadering van woensdag 24 juni, drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor professioneel gebruik. Het gaat om de middelen FORCE EVO, PREPPER en Exalt. 3 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten door Ctgb

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies