Labels

Voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbesc 3 jun 2020 Voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen Bericht Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) werkt aan een voorgenomen maatregel om het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan.  Voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen
Sterke preventieve bescherming tegen valse meeldau 2 jun 2020 Sterke preventieve bescherming tegen valse meeldauw in uien, sjalotten en knoflook Bericht Zorvec Endavia heeft een toelating tegen phytophthora in aardappelen en tegen valse meeldauw in uien, sjalotten en knoflook.  Corteva Sterke preventieve bescherming tegen valse meeldauw in uien, sjalotten en knoflook
Herhaalde oproep Cosun: Aandacht luizenbestrijding 29 mei 2020 Herhaalde oproep Cosun: Aandacht voor luizenbestrijding Bericht In diverse gebieden is inmiddels voor de derde keer een waarschuwing uitgegaan om het bietengewas te controleren. Bij overschrijding van de schadedrempel is en wordt er bijna overal gespoten om de groene bladluis te bestrijden. Let daarbij op de volgende aandachtspunten: Herhaalde oproep Cosun: Aandacht voor luizenbestrijding
In 2018 11 procent minder bestrijdingsmiddelen 28 mei 2020 In 2018 11 procent minder bestrijdingsmiddelen verkocht Bericht De verkoop van de hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen was in 2018 11,2% lager dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2018 11 procent minder bestrijdingsmiddelen verkocht
Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat 28 mei 2020 Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat op provinciegrond Bericht Agrarische pachters die grond van de provincie Noord-Holland pachten, mogen het omstreden gewasbeschermingsmiddel glyfosaat, voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup, niet meer op provinciegrond gebruiken. Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat op provinciegrond
Vrijstelling Closer in suikerbieten voor beheersin 26 mei 2020 Vrijstelling Closer in suikerbieten voor beheersing vergelingsvirus Bericht Vrijdag 22 mei 2020 heeft de Staatscourant de vrijstelling voor het gebruik van Closer in suikerbieten gepubliceerd. Hiermee mag Closer worden ingezet ter bestrijding van luis en ter beheersing van het vergelingsvirus in suikerbieten.  Corteva Vrijstelling Closer in suikerbieten voor beheersing vergelingsvirus
Gezamenlijk aanpak muizenuitbraken 22 mei 2020 Gezamenlijk aanpak meest effectief voor bestrijding muizenuitbraak Bericht Vroegtijdig inzicht in de mogelijke ontwikkeling van muizenuitbraken in combinatie met hogere waterpeilen en bevloeiing. Dat lijkt de meest effectieve aanpak om schade als gevolg van muizenuitbraken te  beheersen. Hoe gaat dit in zijn werk? Gezamenlijk aanpak meest effectief voor bestrijding muizenuitbraak
telers buitenteelt niet gewasbeschermingsmiddelen 20 mei 2020 Eénderde telers buitenteelt houdt zich niet aan regels bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen Bericht Telers van gewassen die in de openlucht worden geteeld, zoals akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, fruitgewassen of sierteeltgewassen houden zich onvoldoende aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van de NVWA in verschillende buitenteelten. Eénderde telers buitenteelt houdt zich niet aan regels bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen
NVWA regels gewasbeschermingsmiddelen 14 mei 2020 NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden Bericht Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden ontvangen deze week een mail van de NVWA. In deze mail aan telers van land- en tuinbouwgewas worden de geldende regels en beperkingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder de aandacht gebracht. NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden
Druk groene luizen hoog 8 mei 2020 Problemen met bieten: Groene luis en droogte Bericht Problemen met de bieten: De laatste bieten moeten nog worden gezaaid maar  de tweede waarschuwing uit om de percelen te controleren op groene bladluizen is al de deur uit. Daarnaast zorgt ook de droogte nog voor grote problemen. Problemen met bieten: Groene luis en droogte
Onkruidbestrijding in zomergranen 29 apr 2020 Onkruidbestrijding in zomergranen Bericht De zomergranen zijn inmiddels gezaaid. Door de droogte is de opkomst niet overal egaal. Ook de onkruiden komen boven ondanks de droogte. Rond 10-15 mei vindt jaarlijks meestal de onkruidbestrijding in zomergranen plaats. In dit artikel zetten we de diverse mogelijkheden voor u op een rijtje. Corteva Onkruidbestrijding in zomergranen
Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan CL 21 apr 2020 Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan CLM-milieumeetlat Bericht De Milieumeetlat heeft haar jaarlijkse update ondergaan. Nieuwe door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn toegevoegd. Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan CLM-milieumeetlat

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies